Олександр Носаль

Виконавчий директор МЦР, засновник

Олександр Носаль: Перспективи видобутку урану в Україні

Україна багата на родовища різних корисних копалин, але видобування більшості з них знаходиться в занепаді. Однією такою корисною копалиною є уран, який вивів Україну на передові місця в світі з родовищ урану, але не за обсягом видобування, оскільки промислова галузь з кожним роком деградує.


Родовища урану в Україні

Родовища урану в Україні мають нетипове походження, тому вони можуть зустрічатися за різних геологічних обставин:

в кристалічній основі;
в осадовому чохлі давніх платформ;
в місцях післяплатформного орогенезу.

Але якщо подивитися на карту родовищ, то видно, що більшість родовищ знаходиться на Українському щиті і в невеликій кількості в Донецькому басейні та Карпатах.
За достатньо низьким вмістом урану в рудах Українські родовища все ж таки мають певні особливості, які дають можливість конкурувати виробленому урановому концентрату:

1. Масивні розміри уранових родовищ, які дають можливість використовувати високоефективні системи видобутку;
2. Хороший рівень міцності дає можливість проходити гірничі виробки без кріплення;
3. Відсутність водних приток в місцях уранових родовищ;
4. Завдяки невеликій концентрації урану в рудах достатньо дотримуватись простих заходів радіаційного захисту.
Початок пошуків уранових родовищ припадає на середину двадцятого сторіччя. Сьогодні кількість родовищ сягає більше 20, але обсяги видобутку урану на деяких шахтах мізерні. Згідно експертних прогнозів в нашій країні уранові руди містять приблизно 240 тонн сировини.
Основними родовищами уранових руд є Кіровоградський урановорудний район і Новокостянтинівський. Шахта «Новокостянтинівська» за запасами урану є крупнішим підприємством в Європі. Загальна довжина родовищ уранової руди тут простягається на 1500 метрів з різною шириною рудних зон.
Відповідно до офіційних відомостей родовища урану в країні містяться у співвідношенні 50 грам на тону породи. У зв’язку з тим, що в Україні вже відкрита велика кількість родовищ, їх ресурсів вистачило б для забезпечення сировиною вітчизняних АЕС протягом століття.
В Україні окрім традиційних ендогенних, є також екзогенні – епігенетичні уранові родовища в осадовому чохлі Українського щита. Вигода від їх видобутку зростає завдяки тому, що вони містять доволі великий ряд хімічних елементів, які можна використовувати в якості комплексної мінеральної сировини. Вони видобуваються одним з найбезпечніших та екологічних способів – вилуговування, що здійснюється шляхом подачі в рудоносний пласт спеціального хімічного реагенту, під дією якого уран перетворюється з мінералу в розчин.

Перспективи видобутку урану в України

Оскільки попит на уран вже в 2014 році перевищив пропозицію з причини того, що більшість економічно розвинутих країни (Росія, Китай) стрімко нарощують кількість та потужність АЕС, питання про видобуток урану стає не аби як актуальним, тому що в Україні запасів урану вистачає як для внутрішнього використання, так і для експорту. Експорт урану в змозі вагомо покращити економічне становище країни, а також залучити іноземні інвестиції на розвиток галузі видобування урану і будівництво заводів з його збагачення. Але вся проблема полягає в тому, що уранові руди залягають на великій глибині і для видобутку з такої глибини необхідні значні фінансові витрати і якщо найближчим часом активно не почати розвиток цієї галузі, то Україна може втратити свої позиції на світовому ринку.

Це пов’язано з тим, що на світовій арені «уранових магнатів» з’являються нові конкуренти, такі як Гренландія, в яку КНР активно інвестує великі фінансові кошти. КНР очікує, що вже в 2016 році світовий ринок буде насичений гренландським ураном. Це, в першу чергу, стане причиною падіння вартості урану на світовому ринку. Для прикладу, Україна в 2011 році видобула 890 тон урану в той час як Китай 895 тон, Бразилія 255 тон, і , відповідно, у випадку падіння вартості урану Україна понесе суттєві збитки від продажу цієї корисної копалини. Для створення конкуренції необхідно буде застосовувати новітні технології та потенційно видобувати більшу кількість урану, а здійснити це за існуючого на даний момент в країні економічного становища практично неможливо, натомість КНР інвестує сотні мільйонів доларів у видобуток гренландського урану. Для збільшення кількості видобування урану в Україні потрібно інвестувати в середньому 3-4 мільйони доларів.

Поява нових конкурентів з видобутку урану призведе до падіння рівня експорту українського урану, а також послабить політичну увагу Європейського Союзу до нашої держави, оскільки ЄС бачить в нашій країні потенційно важливий сировинний урановий плацдарм, запаси якого можуть забезпечити потреби держав-членів ЄС з даного виду палива.

В цілому, стан видобутку урану в Україні знаходиться в складному становищі, оскільки старі родовища практично відпрацьовані, а видобування залишків на цих шахтах, наприклад, Інгульській та Смолинській, має високу собівартість і не є рентабельною. Відкриття ж нових родовищ потребує налагодження процесу з нуля, що тягне за собою потребу великих коштів, які, наразі, Україна не спроможна виділити для розвитку цієї галузі з власного бюджету.

Якщо мову вести про надії вітчизняної енергетики, то єдиною «рятувальною шлюпкою» нашої країни є Новокостянтинівське родовище, запаси якого нададуть Україні можливість бути енергетично незалежною державою найближчим майбутнім.


0

154305