Centre

Міжнародний центр реформ (МЦР) – незалежна неприбуткова громадська організація, місія якої – сприяння процесам реформування в Україні. МЦР об’єднує українських та міжнародних експертів, теоретиків та практиків впровадження ліб��ральних реформ з Грузії, Польщі та країн Балтії. Саме досвід цих держав, що успішно здійснили пострадянські трансформацій і є екон��мічно та культурно близькими до України, має стати основою та взірцем для українськх реформ. Саме тому МЦР поєднує досвід реформаторів з різних країн та спільно створює оптимальний план реформ для України.

Серед функцій міжнародних експерті�� та співро��ітників Центру:
Моніторинг, поточний аналіз та контроль законопроектів, нормативно-правових актів та кроків органів державної влади, що спрямовані на реалізацію реформ в Україні;
Розробка реформаторських законопроектів та здійснення впливу на реалізацію державної політики;
Інформування громадськості про перебіг  реформ, вплив на громадську думку.


Календар подій